1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

1686 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1601
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1602
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1603
Služba priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1604
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1605
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1606
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1607
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1608
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1609
Súbor priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1610
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1611
Súbor priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1612
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1613
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1614
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1615
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1616
Súbor priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1617
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1618
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1619
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1620
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1621
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1622
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1623
Služba priestorových údajov
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1624
Súbor priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1625
Súbor priestorových údajov
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1626
Služba priestorových údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1627
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1628
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1629
Služba priestorových údajov
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1630
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1631
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1632
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1633
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1634
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1635
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1636
Súbor priestorových údajov
Dopravný úrad
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1637
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1638
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1639
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1640
Služba priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1641
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1642
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1643
Súbor priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1644
Služba priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1645
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1646
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1647
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1648
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1649
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1650
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023