1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

1840 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1651
Súbor priestorových údajov
Dopravný úrad
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1652
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1653
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1654
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1655
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1656
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1657
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1658
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1659
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1660
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1661
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1662
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1663
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1664
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1665
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1666
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1667
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1668
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1669
Služba priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1670
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1671
Súbor priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1672
Súbor priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1673
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1674
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1675
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1676
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1677
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1678
Súbor priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
podmienky neznáme
prístup obmedzený pre potreby rezortu
ďalšie obmedzenia
6. 6. 2023
1679
Služba priestorových údajov
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1680
Služba priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6. 6. 2023
1681
Súbor priestorových údajov
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1682
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1683
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1684
Súbor priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1685
Služba priestorových údajov
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1686
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1687
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1688
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1689
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1690
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1691
Služba priestorových údajov
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1692
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1693
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1694
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1695
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1696
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1697
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1698
Súbor priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1699
Súbor priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
ďalšie obmedzenie
6. 6. 2023
1700
Súbor priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023