1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

1821 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
101
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
102
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
103
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
104
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
105
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
106
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
107
Spatial data service
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
108
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
109
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
110
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
111
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
112
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
113
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
114
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
115
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
116
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
117
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
118
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
119
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/6/2023
120
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
121
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
122
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
123
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/6/2023
124
Application
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
125
Application
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
126
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
127
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
128
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
129
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
130
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
131
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
podmienky neznáme
12/5/2023
132
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
133
Application
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
134
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
135
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
136
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
137
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/5/2023
138
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
139
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
podmienky neznáme
12/5/2023
140
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
141
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
142
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
podmienky neznáme
12/5/2023
143
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
Bez obmedzenia cez mapovú službu
12/5/2023
144
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
145
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
146
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
147
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
148
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
12/5/2023
149
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/5/2023
150
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/5/2023