1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

1685 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
51
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok.
6/10/2024
52
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
53
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
54
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
55
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
56
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
57
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
58
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
59
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Na ZBGIS Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://www.geoportal.sk/files/podmienky_pouzivania_udajov.pdf
Údaje sú poskytované bezplatne.
6/10/2024
60
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Podmienky poskytovania a používania údajov Ortofotomozaiky sú dostupné na stránke https://www.geoportal.sk/files/zbgis/objednavky/podmienky_poskytovania_a_pouzivania_udajov_ortofotomozaiky.pdf
6/10/2024
61
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
62
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
63
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
64
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
6/10/2024
65
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
6/10/2024
66
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Na ZBGIS Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://www.geoportal.sk/files/podmienky_pouzivania_udajov.pdf
Údaje sú poskytované bezplatne.
6/10/2024
67
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
68
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
69
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
1. Vektorové mapy určeného operátu sú verejne prístupné bez poplatku: https://www.katasterportal.sk/kapor/
2. Kópiu z vektorovej mapy určeného operátu ako verejnú listinu poskytuje príslušná správa katastra. Výkony sú spoplatňované podľa položky 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3. Vektorovú mapu určeného operátu ako údaj informatívneho charakteru poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Výkony poskytované Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava sú spoplatňované podľa cenníka www.gku.sk/docs/Cennik_gku.pdf.
6/10/2024
70
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa neposkytujú.
Bezplatne je poskytovaná WMS Historická mapa III. Vojenského mapovania.
6/10/2024
71
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
72
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
73
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
74
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
75
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
76
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
77
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
78
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
79
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
80
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
81
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
82
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
83
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
84
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
85
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa neposkytujú.
Bezplatne je poskytovaná WMS Geografické názvoslovie spolu so štandardizovaným geografickým názvoslovím.
6/10/2024
86
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
87
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
88
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
89
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
90
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
91
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
92
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
93
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
94
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
95
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
96
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
6/10/2024
97
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Vodstvo.
6/10/2024
98
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/7/2024
99
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/7/2024
100
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2024