1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Transport networks

61 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/7/2024
2
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2024
3
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
4
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
5
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
6
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
7
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
8
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
9
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
10
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
11
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
12
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
13
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
14
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
15
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
16
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
17
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
18
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
19
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
20
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
21
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
22
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
23
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
24
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
25
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
26
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
27
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
28
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
29
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
30
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
31
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná bezplatne. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
32
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná na vyžiadanie. Je chránená menom a heslom. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
33
Spatial data set serie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
34
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
35
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
36
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná na vyžiadanie. Je chránená menom a heslom. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
37
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
38
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
39
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
40
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
41
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
42
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná bezplatne. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
43
Spatial data set serie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
44
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
45
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
46
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
2/21/2024
47
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
2/21/2024
48
Slovenská správa ciest
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/11/2023
49
Spatial data set
Slovenská správa ciest
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/11/2023
50
Spatial data set
Slovenská správa ciest
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/11/2023