1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

4/19/2023
06:30 AM

Prípustné rozmery plavidiel a zostáv na vodnej ceste Dunaj
Deleting metadata record (Editing)
Dopravný úrad

4/19/2023
06:30 AM

Databáza leteckých prekážok
Deleting metadata record (Editing)
Dopravný úrad

4/19/2023
06:30 AM

RIS Index
Deleting metadata record (Editing)
Dopravný úrad

4/19/2023
06:30 AM

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: cyklotrasy ako verejnoprospešné stavby
Deleting metadata record (Editing)
Bratislavský samosprávny kraj

4/19/2023
06:30 AM

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: cyklotrasy
Deleting metadata record (Editing)
Bratislavský samosprávny kraj

4/19/2023
06:30 AM

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: Regionálna železnica - zámer
Deleting metadata record (Editing)
Bratislavský samosprávny kraj

4/19/2023
06:30 AM

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: Cyklotrasy - verejnoprospešené stavby
Deleting metadata record (Editing)
Bratislavský samosprávny kraj

4/19/2023
06:30 AM

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: cyklotrasy
Deleting metadata record (Editing)
Bratislavský samosprávny kraj

4/19/2023
06:30 AM

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj: Regionálna železničná trať - zámer
Deleting metadata record (Editing)
Bratislavský samosprávny kraj

4/19/2023
06:30 AM

Cesty II. a III. triedy (plán)
Deleting metadata record (Editing)
Banskobystrický samosprávny kraj

4/19/2023
06:30 AM

Nadregionálne cyklistické trasy
Deleting metadata record (Editing)
Banskobystrický samosprávny kraj

4/19/2023
06:30 AM

Krajinná pokrývka IPCC - AFOLU 2018
Deleting metadata record (Editing)
Alexandra Guťanová

4/19/2023
06:30 AM

Krajinná pokrývka IPCC - AFOLU 2012
Deleting metadata record (Editing)
Alexandra Guťanová

4/19/2023
06:30 AM

Krajinná pokrývka IPCC - AFOLU 2006
Deleting metadata record (Editing)
Alexandra Guťanová

4/19/2023
06:30 AM

Krajinná pokrývka IPCC - AFOLU 2000
Deleting metadata record (Editing)
Alexandra Guťanová

4/19/2023
06:30 AM

Hydrografický objekt - WFS
Deleting metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
06:30 AM

Mapy povodňového ohrozenia - záplavové čiary - WMS
Deleting metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
06:30 AM

Mapy povodňového ohrozenia - záplavové čiary
Deleting metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
06:30 AM

Hydrografický objekt
Deleting metadata record (Editing)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

4/19/2023
06:30 AM

Mapa regionálneho školstva
Deleting metadata record (Editing)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

4/18/2023
12:47 PM

Čiastkový monitorovací systém - Pôda: zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

4/18/2023
12:47 PM

Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)
Updating metadata record (Editing)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

4/16/2023
09:13 PM

INSPIRE - Poľnohospodárske zariadenia - Miesto (Farmy) - Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/16/2023
09:06 PM

INSPIRE - Poľnohospodárske zariadenia - Miesto (Farmy) - Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/16/2023
09:02 PM

INSPIRE - Poľnohospodárske zariadenia - Miesto (Farmy) - Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/16/2023
09:02 PM

INSPIRE - Poľnohospodárske zariadenia - Miesto (Farmy) - Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/16/2023
08:58 PM

INSPIRE - Poľnohospodárske zariadenia - Miesto (Farmy) - Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/16/2023
08:57 PM

INSPIRE - Poľnohospodárske zariadenia - Miesto (Farmy) - Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/16/2023
08:57 PM

INSPIRE - Poľnohospodárske zariadenia - Miesto (Farmy) - Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4/16/2023
08:57 PM

INSPIRE - Poľnohospodárske zariadenia - Miesto (Farmy) - Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky