1. Home
  2. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

IČO:

42337402

Address:

Hlohovecká 2
Lužianky
95141

Email:

zuzana.fulmekova@nppc.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Príspevková organizácia

Sector / department

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Metadata List

12 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
podmienky neznáme
5/13/2024
2
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
podmienky neznáme
5/7/2024
3
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
podmienky neznáme
5/7/2024
4
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
5
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
ďalšie obmedzenie
6/6/2023
6
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
7
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
8
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
ďalšie obmedzenie
6/6/2023
9
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
10
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023