1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

1686 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
51
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok.
10. 6. 2024
52
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
53
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
54
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
55
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
56
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
57
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované za poplatok podľa platného cenníka http://www.gku.sk/files/gku/produkty-sluzby/cennik_gku.pdf.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívna mapa SR.
10. 6. 2024
58
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
59
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
10. 6. 2024
60
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
10. 6. 2024
61
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
62
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
63
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
64
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
10. 6. 2024
65
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
10. 6. 2024
66
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Na ZBGIS Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://www.geoportal.sk/files/podmienky_pouzivania_udajov.pdf
Údaje sú poskytované bezplatne.
10. 6. 2024
67
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
10. 6. 2024
68
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
10. 6. 2024
69
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
1. Vektorové mapy určeného operátu sú verejne prístupné bez poplatku: https://www.katasterportal.sk/kapor/
2. Kópiu z vektorovej mapy určeného operátu ako verejnú listinu poskytuje príslušná správa katastra. Výkony sú spoplatňované podľa položky 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3. Vektorovú mapu určeného operátu ako údaj informatívneho charakteru poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Výkony poskytované Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava sú spoplatňované podľa cenníka www.gku.sk/docs/Cennik_gku.pdf.
10. 6. 2024
70
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa neposkytujú.
Bezplatne je poskytovaná WMS Historická mapa III. Vojenského mapovania.
10. 6. 2024
71
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
72
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
73
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
74
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
75
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
76
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
77
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
78
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
79
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
80
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
81
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
82
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
83
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
84
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
85
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa neposkytujú.
Bezplatne je poskytovaná WMS Geografické názvoslovie spolu so štandardizovaným geografickým názvoslovím.
10. 6. 2024
86
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
87
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
88
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
89
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
90
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
91
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
92
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
93
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
94
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
95
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
10. 6. 2024
96
Služba priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
10. 6. 2024
97
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Vodstvo.
10. 6. 2024
98
Súbor priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Podmienky poskytovania a používania údajov Ortofotomozaiky sú dostupné na stránke https://www.geoportal.sk/files/zbgis/objednavky/podmienky_poskytovania_a_pouzivania_udajov_ortofotomozaiky.pdf
10. 6. 2024
99
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
7. 6. 2024
100
Súbor priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
7. 6. 2024