1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

1840 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1801
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1802
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1803
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1804
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1805
Súbor priestorových údajov
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1806
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1807
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1808
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1809
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1810
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1811
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1812
Súbor priestorových údajov
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1813
Súbor priestorových údajov
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1814
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1815
Súbor priestorových údajov
Dopravný úrad
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1816
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1817
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1818
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1819
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1820
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1821
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1822
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1823
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1824
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1825
Súbor priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1826
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1827
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1828
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6. 6. 2023
1829
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1830
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1831
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1832
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1833
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1834
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1835
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1836
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1837
Služba priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6. 6. 2023
1838
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1839
Súbor priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1840
Súbor priestorových údajov
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023