1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

1835 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1751
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1752
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1753
Súbor priestorových údajov
Banskobystrický samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1754
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1755
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1756
Služba priestorových údajov
Národné lesnícke centrum
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1757
Súbor priestorových údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
6. 6. 2023
1758
Služba priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1759
Služba priestorových údajov
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1760
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1761
Súbor priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1762
Súbor priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1763
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6. 6. 2023
1764
Služba priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1765
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1766
Služba priestorových údajov
Národné lesnícke centrum
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1767
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1768
Služba priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6. 6. 2023
1769
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1770
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1771
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1772
Súbor priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1773
Súbor priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1774
Súbor priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1775
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1776
Služba priestorových údajov
Národné lesnícke centrum
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1777
Služba priestorových údajov
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1778
Služba priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1779
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1780
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1781
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1782
Súbor priestorových údajov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
ďalšie obmedzenie
6. 6. 2023
1783
Súbor priestorových údajov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6. 6. 2023
1784
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1785
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1786
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1787
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1788
Súbor priestorových údajov
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1789
Služba priestorových údajov
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. 6. 2023
1790
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1791
Súbor priestorových údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
6. 6. 2023
1792
Služba priestorových údajov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6. 6. 2023
1793
Súbor priestorových údajov
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1794
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1795
Súbor priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6. 6. 2023
1796
Súbor priestorových údajov
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1797
Súbor priestorových údajov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1798
Súbor priestorových údajov
Dopravný úrad
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6. 6. 2023
1799
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023
1800
Služba priestorových údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023