1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data set
Spatial data set serie
No conditions apply (CC0 Free work)
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1318 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1301
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1302
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1303
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1304
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1305
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1306
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1307
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1308
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1309
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1310
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1311
Spatial data set
Dopravný úrad
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1312
Spatial data set
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1313
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1314
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1315
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1316
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1317
Spatial data set
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1318
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023