1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - Dopravné siete
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Žilinského kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Prešovského kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Nitrianskeho kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Košického kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Banskobystrického kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Bratislavského kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - Katastrálna parcela_UO
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - KN_Katastrálna parcela C v KÚ Žilinského kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - KN_Katastrálna parcela C v KÚ Trnavského kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - KN_Katastrálna parcela C v KÚ Trenčianskeho kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - KN_Katastrálna parcela C v KÚ Prešovského kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - KN_Katastrálna parcela C v KÚ Nitrianskeho kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - KN_Katastrálna parcela C v KÚ Košického kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - KN_Katastrálna parcela C v KÚ Banskobystrického kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - KN_Katastrálna parcela C v KÚ Bratislavského kraja
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - Katastrálna parcela_KN
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - Budovy
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:22 AM

INSPIRE - Administratívne jednotky
Updating metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

12/8/2023
08:15 AM

Skládky TKO SR M 1:50 000 - register Geofondu
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
08:04 AM

Tektonická mapa SR M 1:500 000
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
08:03 AM

Tektonická mapa SR M 1:500 000 - plochy
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
08:03 AM

Tektonická mapa SR M 1:500 000 - línie
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
08:01 AM

Tektonická mapa SR M 1:500 000
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:59 AM

Tektonická mapa SR M 1:500 000 - línie
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:59 AM

Tektonická mapa SR M 1:500 000 - línie
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:57 AM

Copy of Tektonická mapa SR M 1:500 000 - plochy
Creating a metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:57 AM

Svahové deformácie SR M 1:50 000 - register Geofondu
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:54 AM

Tektonická mapa SR M 1:500 000 - plochy
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:54 AM

Tektonická mapa SR M 1:500 000 - plochy
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:51 AM

Copy of Tektonická mapa SR M 1:500 000
Creating a metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:48 AM

Svahové deformácie SR M 1:50 000 - register Geofondu
Updating metadata record (Editing)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

12/8/2023
07:31 AM

INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov. Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

12/8/2023
07:31 AM

INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

12/7/2023
01:35 PM
12/7/2023
01:35 PM
12/7/2023
01:35 PM

INSPIRE Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Monitorovacie body vodných útvarov
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

12/7/2023
01:32 PM
12/7/2023
01:32 PM

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Citlivá oblasť
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

12/7/2023
01:32 PM
12/7/2023
01:28 PM
12/7/2023
01:28 PM
12/7/2023
01:28 PM

INSPIRE Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Monitorovacie body vodných útvarov
Updating metadata record (Editing)
Výskumný ústav vodného hospodárstva

12/7/2023
01:21 PM
12/7/2023
01:21 PM
12/7/2023
01:20 PM
12/7/2023
01:20 PM