1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

11/30/2023
07:43 AM

Zobrazovacia služba WMTS - Parcely C vo WebMercator
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:43 AM

Zobrazovacia služba WMTS - Parcely C v SJTSK - Orto
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:43 AM

Zobrazovacia služba WMTS - Parcely C v SJTSK
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:43 AM

Zobrazovacia služba WMTS – Ortofotomozaika
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:43 AM

Zobrazovacia služba WMS – ZBGIS (všetky kategórie)
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:43 AM

Zobrazovacia služba WMS - Základné mapy SR
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:43 AM

Zobrazovacia služba WMS – Výškopis
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:42 AM

Zobrazovacia služba WMS – Vodstvo
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:42 AM

Zobrazovacia služba WMS – Vegetácia
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:42 AM

Zobrazovacia služba WMS - Topografické mapy SR
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:42 AM

Zobrazovacia služba WMS – Referenčný geodetický bod
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:42 AM

Zobrazovacia služba WMS – Povrch
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:42 AM

Zobrazovacia služba WMS - Parcely E (SJTSK aj Web Mercator) - Orto
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:42 AM

Zobrazovacia služba WMS - Parcely E (SJTSK aj Web Mercator)
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS - Parcely C (SJTSK aj Web Mercator)
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS – Ortofotomozaika
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS – Letecko-navigačné informácie
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS - Klady mapových listov
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS - Historická mapa III. vojenského mapovania
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS – Geografické názvoslovie
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS – Antropogénne prvky
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS – Administratívne hranice
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Zobrazovacia služba WMS - Administratívna mapa SR
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

ZBGIS Raster 1:50000
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

ZBGIS Raster 1:25000
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

ZBGIS Raster 1:10000
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

ZBGIS Raster 1:5000
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Antropogénne prvky – kultúra
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

ZBGIS
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Základné mapy SR v rastrovej forme
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Výškopis
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Vyhľadávacia služba CSW v metaúdajoch rezortu ÚGKK
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Vodstvo
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Vektorová mapa určeného operátu
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Vektorová katastrálna mapa
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Vegetácia
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Ukladacia služba WFS – Geografické názvoslovie
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Ukladacia služba WFS – Administratívne hranice
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Transformačná služba
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Topografické mapy v rastrovej forme
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Sociálno-kultúrne objekty
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

ŠMO5 Raster
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Shift grid model JTSK03
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Referenčný geodetický bod
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Priemyselné objekty
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Povrch
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Ortofotosnímky - 2. cyklus
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

Ortofotosnímky - 1. cyklus
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

LiDAR - Mračno bodov (LOT42 - Snina)
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

11/30/2023
07:41 AM

LiDAR - Mračno bodov (LOT41 - Ubľa)
Creating a metadata record (Editing)
Geodetický a kartografický ústav Bratislava