1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

1840 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1701
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
ďalšie obmedzenie
6/6/2023
1702
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1703
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1704
Spatial data set
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1705
Spatial data service
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1706
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1707
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1708
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1709
Spatial data set
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1710
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1711
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1712
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1713
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1714
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6/6/2023
1715
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
1716
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
1717
Spatial data service
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1718
Spatial data set
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1719
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6/6/2023
1720
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1721
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1722
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1723
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1724
Spatial data set
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1725
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1726
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1727
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1728
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1729
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1730
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1731
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
1732
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1733
Spatial data service
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1734
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1735
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1736
Spatial data set
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1737
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1738
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1739
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1740
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1741
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1742
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1743
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1744
Spatial data set
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1745
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1746
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1747
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1748
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1749
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1750
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023