1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

1685 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1651
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
1652
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
1653
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
1654
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1655
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1656
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1657
Spatial data set
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1658
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1659
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1660
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1661
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1662
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1663
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
1664
Spatial data service
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1665
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1666
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1667
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1668
Spatial data set
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1669
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1670
Spatial data service
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1671
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
ďalšie obmedzenie
6/6/2023
1672
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1673
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1674
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1675
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution 4.0
6/6/2023
1676
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1677
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1678
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1679
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6/6/2023
1680
Spatial data service
Banskobystrický samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1681
Spatial data set
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1682
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1683
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1684
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
1685
Spatial data set
Dopravný úrad
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023