1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

1857 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1751
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1752
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
1753
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1754
Spatial data service
Bratislavský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1755
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1756
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1757
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1758
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1759
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6/6/2023
1760
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
1761
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1762
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1763
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1764
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1765
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1766
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1767
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
1768
Spatial data set
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1769
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
1770
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1771
Spatial data set
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1772
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
1773
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1774
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1775
Spatial data set
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1776
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1777
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
1778
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1779
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1780
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1781
Spatial data service
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1782
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6/6/2023
1783
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1784
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1785
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1786
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
1787
Spatial data service
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1788
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1789
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1790
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023
1791
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
1792
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
1793
Spatial data set
Alexandra Guťanová
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1794
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
1795
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
1796
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
1797
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
1798
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1799
Spatial data service
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Ďalšie obmedzenia
6/6/2023
1800
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
6/6/2023