1. Home
  2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

IČO:

17316219

Address:

Chlumeckého
Bratislava
82745

Email:

gku@skgeodesy.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Rozpočtová organizácia

Sector / department

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Metadata List

96 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované za poplatok podľa platného cenníka http://www.gku.sk/files/gku/produkty-sluzby/cennik_gku.pdf.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívna mapa SR.
6/10/2024
2
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
3
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
4
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
5
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
6
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
7
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
6/10/2024
8
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok.
6/10/2024
9
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
10
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024