1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Soil

46 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
2
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
3
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
4
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/7/2024
5
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
podmienky neznáme
5/13/2024
6
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
podmienky neznáme
5/7/2024
7
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
podmienky neznáme
5/7/2024
8
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
9
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
10
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
11
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
12
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
13
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
14
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
15
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
16
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
17
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
18
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
19
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
20
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
21
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
22
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
23
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
24
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
25
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
26
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
27
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
28
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
29
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
30
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
31
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
32
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
33
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
34
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
35
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
36
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
37
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
38
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
39
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
40
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
41
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
42
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
43
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
44
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
45
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
podmienky neznáme
prístup obmedzený pre potreby rezortu
ďalšie obmedzenia
6/6/2023
46
Spatial data set
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
ďalšie obmedzenie
6/6/2023