1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Utility and governmental services

41 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/7/2024
2
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/30/2024
3
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/30/2024
4
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
5
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
6
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
7
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
8
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
4/30/2024
9
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
10
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
11
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
12
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
13
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
14
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
15
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
16
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
17
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
4/30/2024
18
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
19
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
20
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
2/21/2024
21
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
2/21/2024
22
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
2/21/2024
23
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
2/21/2024
24
Spatial data set
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
25
Spatial data set
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
26
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/19/2023
27
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
28
Spatial data set
Žilinský samosprávny kraj
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
29
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
30
Spatial data set
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
31
Spatial data set
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
32
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
33
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
34
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
35
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
36
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
37
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
38
Spatial data set
Prešovský samosprávny kraj
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
39
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
40
Spatial data set
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
41
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023