1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

Séria súborov priestorových údajov

7 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
30. 11. 2023
2
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
30. 11. 2023
3
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná aj WMS Geografické názvoslovie.
30. 11. 2023
4
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
30. 11. 2023
5
Séria súborov priestorových údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
6. 6. 2023
6
Séria súborov priestorových údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
6. 6. 2023
7
Séria súborov priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6. 6. 2023