1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

Séria súborov priestorových údajov

19 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
10. 6. 2024
2
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
10. 6. 2024
3
Séria súborov priestorových údajov
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná aj WMS Geografické názvoslovie.
10. 6. 2024
4
Séria súborov priestorových údajov
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 4. 2024
5
Séria súborov priestorových údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
18. 4. 2024
6
Séria súborov priestorových údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
18. 4. 2024
7
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
12. 3. 2024
8
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6. 3. 2024
9
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
6. 3. 2024
10
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
4. 3. 2024
11
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
4. 3. 2024
12
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
21. 2. 2024
13
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
21. 2. 2024
14
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1. 2. 2024
15
Séria súborov priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 1. 2024
16
Séria súborov priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
22. 1. 2024
17
Séria súborov priestorových údajov
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
17. 1. 2024
18
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
8. 12. 2023
19
Séria súborov priestorových údajov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
4. 12. 2023