1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data set serie

14 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set serie
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
2/21/2024
2
Spatial data set serie
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
2/21/2024
3
Spatial data set serie
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
2/1/2024
4
Spatial data set serie
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/22/2024
5
Spatial data set serie
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/22/2024
6
Spatial data set serie
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/17/2024
7
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
1/11/2024
8
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná aj WMS Geografické názvoslovie.
1/11/2024
9
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
1/11/2024
10
Spatial data set serie
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
12/8/2023
11
Spatial data set serie
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
12/4/2023
12
Spatial data set serie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
6/6/2023
13
Spatial data set serie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
6/6/2023
14
Spatial data set serie
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023