1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data set serie

6 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set serie
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
2
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná aj WMS Geografické názvoslovie.
6/6/2023
3
Spatial data set serie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
6/6/2023
4
Spatial data set serie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
6/6/2023
5
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky bez atribútov (bez FeatureInfo) alebo s atribútmi (FeatureInfo).
6/6/2023
6
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná aj WMS Administratívne hranice bez atribútov (bez FeatureInfo) alebo s atribútmi (FeatureInfo).
6/6/2023