1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Area management/restriction/regulation zones and reporting units

55 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
2
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
3
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/25/2024
4
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
5
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
6
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
7
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/25/2024
8
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
9
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/25/2024
10
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/7/2024
11
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
5/30/2024
12
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/14/2024
13
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/14/2024
14
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/14/2024
15
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
16
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
17
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
5/13/2024
18
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
19
Spatial data set
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
20
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
2/21/2024
21
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
22
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
23
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/24/2024
24
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/15/2023
25
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/11/2023
26
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
27
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
28
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
29
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
30
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
31
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
32
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
33
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
34
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
35
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/7/2023
36
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
podmienky neznáme
10/30/2023
37
Spatial data set
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
9/28/2023
38
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
9/15/2023
39
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8/30/2023
40
Spatial data service
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
8/30/2023
41
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
42
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
43
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
44
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
45
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023
46
Spatial data set
Pôdohospodárska platobná agentúra
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
47
Spatial data set
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
48
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
49
Spatial data set
Slovenský hydrometerologický ústav
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/6/2023
50
Spatial data set
Výskumný ústav vodného hospodárstva
neuplatňujú sa žiadne podmienky
6/6/2023