1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data service

431 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
101
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
1/11/2024
102
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
103
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
104
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
105
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
106
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
107
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
108
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
109
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
110
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
111
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
112
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
113
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
114
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
115
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
116
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
117
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
118
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
119
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
120
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
121
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
122
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
123
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
124
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
125
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
126
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
127
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
128
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
129
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
130
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
131
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
132
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
133
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
1/11/2024
134
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
135
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
136
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/11/2024
137
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/2/2024
138
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/15/2023
139
Spatial data service
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/15/2023
140
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/15/2023
141
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
142
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
143
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
144
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
145
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
12/14/2023
146
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
12/14/2023
147
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
12/14/2023
148
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
12/14/2023
149
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
12/14/2023
150
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
12/14/2023